Tổng quan về Javascript - Những lý do nên học Javascript

Trước khi bạn bắt đầu học một cái gì đó mới, điều quan trọng là phải hiểu chính xác nó là gì và nó làm gì. Điều này đặc biệt hữu ích khi nói đến việc thành thạo một ngôn ngữ lập trình mới.


Javascript là gì?

JavaScriptmột ngôn ngữ script được dùng để tạo các script ở máy client và máy server. Các script ở máy client có thể thực thi được trong trình duyệt trong khi các script ở máy server lại thực hiện trên server. Javascript cho phép bạn xây dựng game, các trang web tương tác. Mục tiêu của JavaScript là nhằm cung cấp cho các nhà phát triển trang Web một số khả năng và sự điều khiển trên chức năng của một trang Web. Mã Javascript có khả năng nhúng trong tài liệu HTML để điều khiển nội dung của trang Web và xác nhận tính hợp lý của dữ liệu mà người dùng nhập vào. Khi một trang hiển thị trong trình duyệt, các câu lệnh được trình duyệt thông dịch và thực thi.

Về cấu trúc của một trang web, HTML sẽ giúp bạn mô tả và xác định nội dung cấu trúc cơ bản của trang web, CSS sẽ tạo cho trình duyệt được hiển thị như thế nào, xác định những thứ như màu sắc hay phông chữ. Chỉ với HTML và CSS, bạn có một trang web có vẻ tốt nhưng thực sự thì thiếu rất nhiều. Ngày nay, hầu hết các trang Web ngày càng mang tính sáng tạo và đẹp mắt hơn nhằm thu hút nhiều người dùng hơn. Nhưng thực chất các kiểu và nội dung bên trong vẫn cố định. Và người dùng hầu như không thể điều khiển trên trang Web mỗi khi nó được hiển thị. JavaScript làm cho trang web trở nên sống động bằng cách thêm chức năng. JavaScript chịu trách nhiệm cho các yếu tố mà người dùng có thể tương tác, xem dự báo Covid-19 của một quốc gia, cửa sổ phương thức và biểu mẫu liên hệ. Nó cũng được sử dụng để tạo ra những thứ như hình động, trình phát video, biểu đồ hoặc bản đồ tương tác.

Javascript là một ngôn ngữ lập trình đa năng, có nghĩa là nó chạy trên đa nền tảng, đa trình duyệt. Hơn nữa, bây giờ Javascript đã mở rộng để phát triển ứng dụng Mobile, Desktop và thậm chí cả về mảng game nữa ví dụ như (Flappy Bird, Pikachu, Chicken Invaders,...). Ứng dụng phổ biến nhất của JavaScript là ở phía máy khách (hay còn gọi là frontend), nhưng vì Node.js xuất hiện, nhiều người cũng chạy JavaScript ở phía máy chủ (còn gọi là phụ trợ). Khi được sử dụng ở phía client-side, mã JavaScript được đọc, giải thích và được thực thi trong trình duyệt web của người dùng. Khi được sử dụng ở phía máy chủ, nó được chạy trên một máy tính từ xa.

Ai có thể học Javascript?

Ngôn ngữ Javascript là một ngôn ngữ rất dễ học và dễ sử dụng, thích hợp cho các bạn mới bắt đầu lập trình web. Nếu các bạn đã học qua ngôn ngữ C/C++ thì ngôn ngữ Javascript cũng tương tự như vậy.

Như ở trên, mình đã nói cho các bạn biết Javascript là gì, bây giờ thì mình sẽ đưa ra những lý do nên học ở phần tiếp theo.

Những lý do bạn nên học Javascript?

Hiện tại tính ứng dụng của Javascript rất lớn từ:

  • Lập trình web front end với các framework hàng đầu: JQuery, React, Angular, VueJS
  • Backend với các framework của NodeJS
  • Lập trình ứng dụng di động với React Native, Ionic, NativeScript, vv
  • Lập trình game với Unity
  • Lập trình robot, IoT

Xu hướng gần đây của giới lập trình là full stack developer. Để tránh việc dùng nhiều ngôn ngữ thì lựa chọn Javascript là khả dĩ nhất.

Tìm hiểu về ngôn ngữ Javascript

Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào phần cú pháp ngôn ngữ Javascript, bản chất của Javascript.

Trong ví dụ, để sử dụng Javascript chúng ta cần có tạo 1 thư mục có đuôi .html, sau đó chúng ta nhúng nó bằng cách sử dụng cặp thẻ <script>bạn viết code ở đây cũng được</script> hoặc tạo 1 file mới có đuôi .js (ví dụ app.js) và nhúng vào file HTML ở trong thẻ <head></head> hoặc trong thẻ <body></body> đều được.

Trong ví dụ này, ta khai báo 1 mảng có tên là myarr, sử dụng "." có nghĩa là nối chuỗi. "toString()" để xuất ra một chuỗi . Ta dùng "console.log()" để xem kết quả như trên.

Tạm Kết

Câu trả lời cho việc này là Javascript hoàn toàn phổ biến và xuất hiện mọi nơi. Các lập trình viên đều biết lập trình Javascript một cách cơ bản. Bạn có thể hỏi bất cứ lập trình viên nào, dù ít hay nhiều họ cũng biết lập trình Javascript.

Đơn giản là vì ở bất cứ đâu họ cũng có thể gặp code của javascript. Cho nên họ phải biết lập trình Javascript để phục vụ công việc tốt hơn, thuận lợi hơn. Cho nên Javascript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cực kỳ phổ biến.


	#Javascript #HTML #CSS
Đinh Nguyễn Phương Vy
SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất