Các phép toán trong Sass


Giới thiệu

Như đã đề cập ở những bài trước, Sass cung cấp cho chúng ta các phép toán học, các phép kết hợp hay các phép so sánh giống như các ngôn ngữ khác. Và đây chính là sức mạnh của Sass so với cách viết CSS thông thường

@debug 1 + 2 * 3 == 1 + (2 * 3)  // true
@debug true or false and false == true or (false and false)  // true

@debug (1 + 2) * 3  // 6
@debug ((1 + 2) * 3 + 4) * 5  // 65

SASS Operators

Dưới đây là các phép được hỗ trợ trong Sass

  1. Mathematical Operators (Phép toán học)
  2. Equality Operators (Các phép so sánh)
  3. Relational Operators (Phép quan hệ)
  4. String Operators (Xử lý chuỗi)
  5. Boolean Operators (Toán tử Boolean)

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các phép toán trong giáo trình này nhé

Tổng kết

Các phép toán trong Sass/Scss cũng giống như những ngôn ngữ lập trình khác. Nên việc tiếp cận khái niệm này khá dễ ràng. Hy vọng bài viết này giúp các bạn hiểu và biết cách sử dụng các phép toán trong Sass một cách hiệu quả.

Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất