Khóa học lập trình web fullstack

 • Thời lượng: 6 tháng
 • 75 buổi học
 • 60 lớp đã hoàn thành
 • Học offline
5.0

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn là một người mới, một người trái ngành hay thậm chí là một người đã học xong ngành công nghệ thông tin và bắt đầu nghiêm túc về hướng đi cho bản thân mình đó là theo mảng Lập trình web. Chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn ban đầu như:

"Không biết nên bắt đầu tư đâu, phải học những gì, trình tự học ra sao và thời gian học như thế nào để có thể đi làm được sớm nhất,... ngoài ra thì còn rất nhiều thứ khác nữa..."

Thấu hiểu được điều đó, Khóa học Web Fullstack  tại SUNTECH sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình học rõ ràng theo trình tự học từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học được chia thành 10 học phần, mỗi học phần là những mảnh ghép quan trọng không thể thiếu đối với một người làm Lập trình web

Toàn bộ nội dung của khóa học các bạn sẽ được trải qua các project khác nhau ở từng học phần. Tất cả điều đó sẽ trang bị cho bạn những kĩ năng quan trọng nhất để đảm bảo sau khi kết thúc khóa học các bạn hoàn toàn đủ khả năng ứng tuyển vào các vị trí: Lập trình Front-end, Lập trình Backend, PHP developer, Vue Developer, Laravel Developer,...

 

Bạn học được gì?
 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh với PHP, MYSQL. Laravel, Vue JS
 • Biết cách xây dựng giao diện web responsive
 • Biết sử dụng SASS để viết CSS
 • Hiểu và làm chủ được các lệnh MYSQL từ cơ bản đến nâng cao
 • Biết cách tôi ưu khi thiết kế database để nâng cao hiệu suất
 • Hiểu bản chất từng khái niệm về OOP, các design patterns và biết cách ứng dụng chúng
 • Làm chủ Vue Js và biết triển khai ứng dụng với Vue Js
 • Thành thạo Git và Git flow
 • Biết cách xây dựng Rest API bằng Laravel
 • Làm chủ được Laravel Framework
 • Biết Deploy ứng dụng web lên môi trường Internet
 • Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trước doanh nghiệp

Nội dung

 • Buổi 1: Định hướng và giúp các bạn hiểu được những công việc mình sẽ làm khi theo ngành này
 • Buổi 2. Tìm hiểu cơ chế hoạt động cuả Internet, HTTP, Domain, Hosting, DNS, Trình duyệt và cài đặt phần mềm viết code
 • Buổi 1. Giới thiệu tổng quan và làm việc với các thẻ HTML từ cơ bản đến nâng cao
 • Buổi 2. Hướng dẫn dựng trang web hoàn chỉnh với HTML không sử dụng CSS
 • Buổi 3. Làm việc với các thẻ HTML5 và thực hành dựng giao diện với HTML
 • Buổi 1. Tổng quan về CSS và bắt đầu code những dòng CSS đầu tiên
 • Buổi 2. Làm việc với các thuộc tính CSS cơ bản
 • Buổi 3. Làm việc với các thuộc tính CSS nâng cao
 • Buổi 4. Làm việc với biến và các khái niệm về biến trong CSS
 • Buổi 5. Xây dựng giao diện Responsive cho trang web với CSS
 • Buổi 6. Animation với CSS3
 • Buổi 7. Sass từ cơ bản đến nâng cao
 • Buổi 8. Cắt giao diện với Photoshop và dựng giao diện hoàn chỉnh với kiến thức đã học
 • Buổi 1. Giới thiệu tổng quan và các khái niệm cơ bản
 • Buổi 2. Functions & ES6 trong Javascript
 • Buổi 3. DOM trong Javascript
 • Buổi 4. Các khái niệm về mảng và xử lý mảng trong Javascript
 • Buổi 5. Class, Object và Module trong Javascript
 • Buổi 6. Promises, Async-Await, Requests, Callback trong Javascript
 • Buổi 7. Viết ứng dụng quản lý sinh viên theo hướng đối tượng và module (#1)
 • Buổi 8. Viết ứng dụng quản lý sinh viên theo hướng đối tượng và module (#2)
 • Buổi 1. Giới thiệu tổng quan và làm việc việc với các câu lệnh Git cơ bản đến nâng cao
 • Buổi 2. Sử dụng Git khi làm việc team work (merge code, xử lý conflict,..) và deploy code
 • Buổi 1. Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu và các khái niệm cơ bản
 • Buổi 2. Phân tích thiết kế một database cụ thể (Database này sẽ sử dụng cho project cuối khóa)
 • Buổi 3. Làm việc với các câu lệnh Mysql cơ bản đến nâng cao
 • Buổi 1. Làm quen với những kiến thức cơ bản quan trọng trong PHP
 • Buổi 2. Function, Request và Array trong PHP
 • Buổi 3. Làm việc với File, Session và Cookie trong PHP
 • Buổi 4. Làm việc với Layout và xử lý Form trong PHP
 • Buổi 5. OOP và các kiến thức quan trọng trong OOP
 • Buổi 6. Làm việc với các design patterns trong PHP
 • Buổi 8. Làm việc với Mysql trong PHP
 • Buổi 9. Xây dựng mô hình Framework với PHP theo mô hình MVC
 • Buổi 1. Cài đặt và tìm hiểu tổng quan các khái niệm quan trọng trong Laravel
 • Buổi 2. Làm việc với Route & Middleware trong Laravel
 • Buổi 3. Làm việc với Controller, Model, Blade View trong Laravel
 • Buổi 4. Request, Response, Validation và xử lý Form trong Laravel
 • Buổi 5. Artisan command, Cache và xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel
 • Buổi 6. Tạo bảng cho database với Migrations và nguyên lý của Migration trong Laravel
 • Buổi 7. Làm việc ORM và Query Builder
 • Buổi 8. Seeding dữ liệu cho project với Seeder & Factories
 • Buổi 9. Làm việc với Events, Listener, gửi Notifications và Email trong Laravel
 • Buổi 10. Job, Schedules, Queues và Horizon trong Laravel
 • Buổi 11. Hướng dẫn tạo và publish package trong Laravel
 • Buổi 12. Mini project quản lý sinh viên
 • Buổi 1. Tổng quan về Vue và các khái niệm ban đầu
 • Buổi 2. Làm việc với Data, Template, Method, Directives, Computed, Watcher và Created
 • Bài 3. Làm việc với Component, Slot, Props, Mixin và $emit
 • Bài 4. Binding data, Form và validation
 • Bài 5. Vue Cli, Vue Route, Transitions và Animation
 • Buổi 6. Vuex, Module và cách ứng dụng vào thực tế
 • Buổi 7. Mini Project
 • [API] Xây dựng API Login, Logout
 • [API] Xây dựng API Update Profile và Change Password
 • [API] Xây dựng API quản lý danh mục sản phẩm
 • [API] Xây dựng API quản lý sản phẩm
 • [API] Xây dựng API quản lý đơn đặt hàng
 • [API] Xây dựng API quản lý khách hàng
 • [API] Xây dựng API gửi email thông báo đặt hàng thành công
 • [API] Xây dựng API cấu hình chung
 • [Vue] Màn hình đăng nhập hệ thống
 • [Vue] Màn hình báo cáo chung
 • [Vue] Màn hình quản lý danh mục sản phẩm
 • [Vue] Màn hình quản lý sản phẩm
 • [Vue] Màn hình quản lý đơn đặt hàng
 • [Vue] Màn hình quản lý khách hàng
 • [Vue] Màn hình quản lý người dùng
 • [Vue] Màn hình cài đặt chung
 • [Vue] Màn hình update profile và change password
 • [Launching] Deploy lên môi trường internet
Phạm Kỳ Khôi

Giảng viên: Phạm Kỳ Khôi

 • 100+ Video
 • 1000 học viên
 • 6+ năm kinh nghiệm

Tôi đã làm việc liên tục, không kể ngày nghỉ để có được nội dung chương trình học tốt nhất cho các bạn

Câu hỏi thường gặp Câu hỏi thường gặp

Khóa học lập trình web fullstack
Học phí

12,000,000đ

 • Học trực tiếp với giảng viên trên lớp
 • Được cầm tay chỉ việc cho đến khi làm được
 • Được giới thiệu việc làm hoặc đi thực tập
 • Được học lại không giới hạn
 • Được rèn luyện kỹ năng phỏng vấn
 • Được hướng dẫn viết CV hiệu quả
 • Được tham gia club để giao lưu học hỏi
Thông tin
 • 75 bài học
 • 6 tháng
 • Số buổi trong tuần: 2 buổi
 • Thời gian học/buổi: 3 giờ
 • Có đồ án cuối khóa
 • Có chứng chỉ

Sản phẩm bạn sẽ làm được cuối khóa học

Khóa học lập trình web fullstack