Toàn tập về biến trong CSS và ứng dụng thực tế

 • Thời lượng: Thời lượng: 30 phút
 • 5 bài học
 • Miễn phí
 • Online
5.0

Giới thiệu khóa học

Biến là khái niệm quan trọng trong CSS, giúp chúng ta không bị trùng lặp code khi viết code css, đồng thời giúp việc bảo trì và thay đổi code trong tương lai trở nên dễ ràng hơn.

Việc làm chủ được biến trong css giúp các bạn làm việc với các css framework hay các nền tảng như Sass hay Less dễ ràng hơn rất nhiều.

Nội dung của khóa này tuy không nhiều nhưng đủ để các bạn nắm được hết các khái niệm của biến trong CSS và từ đó áp dụng hiệu quả vào công việc của mình.

Phạm Kỳ Khôi

Giảng viên: Phạm Kỳ Khôi

 • 100+ Video
 • 1000 học viên
 • 6+ năm kinh nghiệm

Tôi đã làm việc liên tục, không kể ngày nghỉ để có được nội dung chương trình học tốt nhất cho các bạn

Bạn học được gì?

 • Biết cách khai báo biến
 • Biết cách gọi biến
 • Hiểu khái niệm scope khi dùng biến
 • Hiểu về override biến trong css
 • Hiểu được kế thừa trong css
 • Hiểu được khái niệm fallback value