Tổng quan về TypeScript và chạy chương trình đầu tiên

Lời mở đầu

Nếu bạn là một lập trình viên đã quá quen sử dụng các ngôn ngữ như C#, C++ hay Java. Và một ngày đẹp trời phải chuyển sang dùng Javascript, chắc chắn bạn không khỏi bỡ ngỡ và ngạc nhiên với những cú pháp vô cùng linh hoạt (trong nháy nháy) của Javascript như: khai báo biến, function không cần qui định kiểu dữ liệu. Hay việc một biến có thể nhận được nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong bộ chương trình.

Như ví dụ dưới đây

let yourName = 'Nguyễn Văn A'
  yourName = 123
  yourName = []
  yourName = {
    id: 1,
    name: 'Test name'
  }

Hay như cách sử dụng Object Oriented Programming trong JavaScript cũng đem lại rất nhiều sự bối rối như thế này

let cat = {
  getColor() {
    return `It's has white color`
  }
}

Hay như

let animalConstructor = {
  sing: function() {
    return `${this.name} can sing`
  },
  dance: function() {
    return `${this.name} can dance`
  }
}

Chính sự linh hoạt đó cũng là con dao hai lưỡi làm cho Javascript thiếu chặt chẽ về mặt cú pháp và không nhất quán về kiểu dữ liệu trong toàn bộ chương trình. Trên đây chỉ một trong nhiều những vấn đề còn tồn tại của Javascript.

Mặc dù Javascript là một ngôn ngữ mạnh và phổ biến hiện nay nhưng cũng không tránh khỏi những nhược điểm như kể trên. Và TypeScript sinh ra để giải quyết những vấn đề này.

TypeScript là gì?

Năm 2010, Anders Hejlsberg (người tạo ra TypeScript) đã bắt đầu làm việc với TypeScript tại Microsoft và đến năm 2012, version đầu tiên của TypeScript chính thức được ra mắt (TypeScript 0.8). Version hiện tại là TypeScript 4.4

Bản chất của TypeScript là Javascript, mình sẽ giữ nguyên vẹn những gì mà trên trang chủ của TypeScript định nghĩa: "TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale"

Tại sao nên sử dụng TypeScript

 • Là một open source
 • TypeScript giúp đơn giản hoá việc viết Code Javascript hơn đồng thời tạo ra tính chặt chẽ hơn, code dễ đọc, dễ debug, dễ làm việc team work hơn.
 • TypScript mang lại tất cả những lợi ích của ES6
 • Dễ ràng mở rộng (Scale) và maintaint
 • Được hỗ trợ bởi nhiều Javascript Framework
 • Bản chất vẫn là Javascript

Cài đặt và chạy chương trình đầu tiên

Để bắt đầu với những dòng lệnh đầu tiên của TypeScript, các bạn cần cài TypeScript lên máy của mình bằng câu lệnh sau (để sử dụng được lệnh NPM đừng quên cài NodeJS & NPM)

npm install -g typescript

Tạo một file TypeScript

Tất cả các file TypeScript đều có mở rộng là .ts, vì vậy khi tạo một file mới thì bạn cần phải đặt tên tên là file_name.ts sau này các file này sẽ được compile sang Javascript bằng lệnh tcs

Ví dụ:

tsc suntech.ts

Chúng ta sẽ có file sau compile là suntech.js và bây giờ bạn có thể sử dụng file suntech.js này giống như các file Js thông thường khác.

Thanks

Khôi Phạm
Khôi Phạm

Share is way to learn

SUNTECH VIỆT NAM   Đăng ký để nhận thông báo mới nhất